Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektus.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumiem Nr.678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”, īstenot projektu Nr. 3.2.1.2/16/I/001 “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”;
  2. atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumiem Nr.678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”, īstenot projektu Nr. 3.2.1.2/16/I/002 “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”;
  3. atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.2 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, īstenot projektu Nr. 1.2.1.1/16/I/001  “Kompetences centru pārvaldības projekts”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

15 018 262

14 028 325

13 843 661

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

15 018 262

-989 937

-184 664

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-6,6

-1,3

Atlīdzība, euro

-

-

2 600 180

2 645 180

2 645 180

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

95

95

95

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 281

2 320

2 320

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

15 018 262

15 018 262

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

15 018 262

15 018 262

ERAF projektu (2014-2020) īstenošanai

-

15 018 262

15 018 26