Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos risinājumus.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projektu „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)”

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 909 994

1 369 588

884 661

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

1 909 994

-540 406

-484 927

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-28,3

-35,4

Atlīdzība, euro

-

-

410 862

409 698

293 632

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

14

14

14

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 446

2 439

1 748

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 909 994

1 909 994

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 909 994

1 909 994

Izdevumi 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība " projekta   „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)” ieviešanai

-

1 909 994

1 909 994