Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt IKT projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos risinājumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” sešus projektus;
  2. īstenot 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Valsts vides dienests.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 624 380

8 895 743

5 782 171

1 935 143

543 448

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 728 637

-3 113 572

-3 847 028

-1 391 695

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-29,5

-35,0

-66,5

-71,9

Atlīdzība, euro

1 079 063

472 946

601 409

409 633

46 834

Vidējais amata vietu skaits gadā

36

13

11

11

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 317

2 467

4 151

2 901

×

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

77 930

88 077

53 506

26 753

46 834

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 895 743

5 782 171

-3 113 572

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

8 895 743

5 782 171

-3 113 572

Izdevumi 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” septiņu projektu ieviešanai

3 998 102

2 180 577

-1 817 525

Izdevumi 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” īstenošanai

4 733 817

3 601 594

-1 132 223

Izdevumi 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts  ēkās” projekta "divu projektu  īstenošanai

163 824

-

-163 824