Apakšprogrammas mērķis:

  • infrastruktūras izveide, lai modernizētu un nodrošinātu kvalitatīvu tautsaimniecības nozaru attīstībai atbilstošu mācību vidi pilnvērtīga mācību procesa saņemšanai, un paaugstinātu profesionālās izglītības un kultūras pakalpojumu konkurētspēju un pieprasījumam atbilstošu kvalitatīvu kultūrizglītības pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt finansējumu Kultūras ministrijas padotībā esošām profesionālās kultūrizglītības iestādēm, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Kultūras informācijas sistēmu centram un Latvijas Nacionālajam arhīvam projektu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītāji: Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās kultūrizglītības iestādes, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Kultūras informācijas sistēmu centrs un Latvijas Nacionālais arhīvs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

ERAF projektu īstenošanas nodrošināšana

Iestādes, kas īsteno projektus (skaits)

8

7

3

2

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

10844 594

8009 132

4518 282

235 200

0

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2835 462

-3490 850

-4283 082

-235 200

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-26,1

-43,6

 

-94,8

-100

Atlīdzība, euro

435 793

287 472

194 549

56 000

0

Vidējais amata vietu skaits gadā

24,1

15,1

6,3

1,7

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 420

1 428

2 552

2 745

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

25 077

28 798

1 600

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8009 132

4518 282

-3490 850

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

8009 132

4518 282

-3490 850

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” projektam "Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola” ēkā Slokas ielā 52b, Rīgā"

-

216 550

216 550

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” projekta “Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstība” nodrošināšanai

2961 931

-

-2961 931

Izdevumi Kultūras informācijas sistēmu centra projekta “Mašīntulkošana” nodrošināšanai

43 473

-

-43 473

Izdevumi Kultūras informācijas sistēmu centra projekta “Mašīntulkošana 2.kārta” nodrošināšanai

-

458 731

458 731

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” projekta “LMMDV profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana” nodrošināšanai

1767 513

-

 

-1767 513

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas dizaina un mākslas vidusskola” projekta “RDMV infrastruktūras modernizācija” nodrošināšanai

23 359

-

-23 359

Izdevumi Latvijas Nacionālās Bibliotēkas projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)" nodrošināšanai

1721 000

917 000

-804 000

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” projekta “NMV modernizācija” nodrošināšanai

1150 001

2926 001

1776 000

Izdevumi Kultūras informācijas sistēmu centra projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)” nodrošināšanai

341 855

-

-341 855