Apakšprogrammas mērķis:

infrastruktūras izveide, lai modernizētu un nodrošinātu kvalitatīvu tautsaimniecības nozaru attīstībai atbilstošu mācību vidi pilnvērtīga mācību procesa saņemšanai, un paaugstinātu profesionālās izglītības un kultūras pakalpojumu konkurētspēju un pieprasījumam atbilstošu kvalitatīvu kultūrizglītības pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai projekta īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

ERAF projektu īstenošanas nodrošināšana

Iestādes, kas īsteno projektus (skaits)

6

2

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 417 495

1 745 223

744 914

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 672 272

-1 000 309

-744 914

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-76,5

-57,3

-100,0

-

Atlīdzība, euro

455 439

174 461

72 267

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

19,6

5,7

2,8

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 853

2 551

2 151

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

19 503

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 745 223

744 914

-1 000 309

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 745 223

744 914

-1 000 309

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola” ēkā Slokas ielā 52b, Rīgā”

150 000

-

-150 000

Izdevumi Latvijas Nacionālās Bibliotēkas projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” nodrošināšanai

85 200

-

-85 200

Izdevumi Latvijas Nacionālās Bibliotēkas projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)” nodrošināšanai

1 469 243

744 914

-724 329

Izdevumi Latvijas Nacionālās Bibliotēkas projekta “Vienotās darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā” nodrošināšanai

40 780

-

-40 780