Apakšprogrammas mērķis:

  • infrastruktūras izveide, lai modernizētu un nodrošinātu kvalitatīvu tautsaimniecības nozaru attīstībai atbilstošu mācību vidi pilnvērtīga mācību procesa saņemšanai, un paaugstinātu profesionālās izglītības un kultūras pakalpojumu konkurētspēju un pieprasījumam atbilstošu kvalitatīvu kultūrizglītības pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt finansējumu Kultūras ministrijas padotībā esošām profesionālās kultūrizglītības iestādēm projektu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās kultūrizglītības iestādes.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

ERAF projektu īstenošanas nodrošināšana

Iestādes, kas īsteno projektus (skaits)

8

4

7

2

1

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

4 993 922

10 173 994

8 009 132

3 843 001

85 200

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 180 072

-2 164 862

-4 166 131

-3 757 801

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

103,7

-21,3

-52,0

-97,8

Atlīdzība, euro

220 474

80 907

287 472

164 477

56 000

Vidējais amata vietu skaits gadā

13,9

3,3

15,1

13,1

2,7

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 322

1 830

1 427

987

1 728

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

8 448

28 798

9 315

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

10 173 994

8 009 132

-2 164 862

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

10 173 994

8 009 132

-2 164 862

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” projekta “Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstība” nodrošināšanai

7 158 957

2 961 931

-4 197 026

Izdevumi Kultūras informācijas sistēmu centra projekta “Mašīntulkošana” nodrošināšanai

1 065 951

43 473

-1 022 478

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” projekta “LMMDV profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana” nodrošināšanai

832 706

1 767 513

 

934 807

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas dizaina un mākslas vidusskola” projekta “RDMV infrastruktūras modernizācija” nodrošināšanai

1 116 380

23 359

-1 093 021

Izdevumi Latvijas Nacionālās Bibliotēkas projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)" nodrošināšanai

-

1 721 000

1 721 000

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra “ Nacionālā Mākslu vidusskola” projekta “NMV modernizācija” nodrošināšanai

-

1 150 001

1 150 001

Izdevumi Kultūras informācijas sistēmu centra projekta “ Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)” nodrošināšanai

-

341 855

341 855