Apakšprogrammas mērķis:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotā projekta "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (PIKTAPS) ietvaros Uzņēmumu reģistram kā sadarbības partnerim piedalīties Drošas elektroniskas piegādes platformas (turpmāk – DEPP) risinājuma pilnveidošanā: nodrošināt datu nodošanu DEPP oficiālās elektroniskās adreses kontu uzpildei tādiem tiesību subjektiem, kuru reģistrāciju veic Uzņēmumu reģistrs, kā arī pielāgot Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu sūtījumu (e-dokumentu, paziņojumu, atgādinājumu) sūtīšanai uz klienta darba vietu DEPP un sūtījumu saņemšanai no klientiem.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzņēmumu reģistrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

29 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

29 000

-29 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

29 000

29 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

29 000

29 000

Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)" īstenošanai

-

29 000

29 000