Apakšprogrammas mērķis:

  • infrastruktūras izveide, lai modernizētu un nodrošinātu kvalitatīvu tautsaimniecības nozaru attīstībai atbilstošu mācību vidi pilnvērtīga mācību procesa saņemšanai, un paaugstinātu profesionālās izglītības un kultūras pakalpojumu konkurētspēju un pieprasījumam atbilstošu kvalitatīvu kultūrizglītības pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt finansējumu Kultūras ministrijas padotībā esošām profesionālās kultūrizglītības iestādēm projektu īstenošanai.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās kultūrizglītības iestādes.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

ERAF projektu īstenošanas nodrošināšana

Iestādes, kas īsteno projektus (skaits)

-

-

4

4

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

10 173 994

1 301 455

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

10 173 994

-8 872 539

-1 301 455

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100

-87,2

-100

Atlīdzība, euro

-

-

80 907

59 137

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

3,3

2,8

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 830

1 509

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

8 448

8 448

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

10 173 994

10 173 994

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

10 173 994

10 173 994

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” projekta “Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstība” nodrošināšanai

-

7 158 957

7 158 957

Izdevumi Kultūras informācijas sistēmu centra projekta “Mašīntulkošana” nodrošināšanai

-

1 065 951

1 065 951

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” projekta “LMMDV profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana” nodrošināšanai

-

832 706

832 706

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas dizaina un mākslas vidusskola” projekta “RDMV infrastruktūras modernizācija” nodrošināšanai

-

1 116 380

1 116 380