Apakšprogrammas mērķis:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

1) Tiesu administrācijas īstenotajā projektā “Tiesu informatīvās sistēmas attīstība” plānota:

  • Efektīva un vienota elektroniskā tiesvedības procesa izveide;
  • Efektīva informācijas apmaiņa starp tiesām, lietas dalībniekiem un citām ar tiesvedību saistītajām informācijas sistēmām;
  • Racionāla Tiesu informatīvās sistēmas pilnveide, radot jaunus un izmantojot esošos koplietošanas risinājumus, tostarp E-lietas portāla izveide.

2) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes īstenotais projekts “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” paredz ieviest publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko nodrošinājumu vienlaikus ar centralizēto platformu un infrastruktūras attīstību valsts pārvaldē.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes īstenotā projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” partneru iesaiste:

 • Tiesu administrācija piedalās kā partneris, līdz ar to būs iespēja iegūt aktuālas ziņas par visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem un tiesiskajiem vadītājiem, kas nepieciešams Valsts vienotajai zemesgrāmatai, Valsts zemes dienestam un tiesu procesa dalībniekiem, kā arī automatizēt informācijas apmaiņu ar citiem valsts reģistriem, kuros ir iekļautas ziņas par ārvalstnieku.
 • Uzņēmumu reģistrs kā sadarbības partneris piedalīsies Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas (turpmāk – FPRIS) programmatūras procesa “Personas pirmreizējā reģistrēšana FPRIS” izstrādē – dalība intervijās, komentāru sniegšanā, piedalīsies testēšanā; izveidos funkcionalitāti ārzemnieka reģistrācijai Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā; izstrādās un akceptēs datu apmaiņas funkcionalitāti starp FPRIS un Uzņēmumu reģistru; piedalīsies FPRIS administratoru un lietotāju apmācībās.

3) Ieslodzījuma vietu pārvaldes projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolā ar sporta zāli un ēdnīcā” plānota:

 • tehniskās dokumentācijas sagatavošana;
 • būvuzraudzības veikšana;
 • autoruzraudzības veikšana;
 • ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana;
 • projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana;
 • publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

4) Tieslietu ministrijas īstenotā projekta “Jaunas ES tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)” ietvaros plānots:

 • uzlabot ES tiesību aktu pārņemšanas procesu un nodrošināt ES tiesību aktu pārņemšanas procesu un nacionālo tiesību aktu izstrādes procesu sasaisti;
 • uzlabot sabiedrības un citu institūciju informēšanu par ES tiesību aktu pārņemšanas procesa gaitu;
 • uzlabot ministriju darbinieku sadarbību ES Tiesas, Vispārējās un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (turpmāk – EBTA) tiesu lietu uzskaitē un uzlabot sabiedrības informēšanu par ES Tiesas, Vispārējās un EBTA tiesu lietām.

Apakšprogrammas izpildītāji: Tiesu administrācija, Uzņēmumu reģistrs, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

547 726

2 571 664

1 205 113

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 023 938

-1 366 551

-1 205 113

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

369,5

-53,1

-100,0

-

Atlīdzība, euro

95 302

86 853

51 658

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

5

4

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 475

1 671

2 444

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

2 571 664

1 205 113

-1 366 551

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 571 664

1 205 113

-1 366 551

Samazināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Vienotā datu telpa” īstenošanai

84 958

-

-84 958

 Izdevumu izmaiņas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Tiesu informatīvās sistēmas attīstība” īstenošanai

1 874 436

693 206

-1 181 230

Samazināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana” īstenošanai

278 601

-

-278 601

Samazināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana” īstenošanai

92 678

-

-92 678

Izdevumu izmaiņas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija”

63 000

41 400

-21 600

Samazināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietumā (Latvijas cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā” īstenošanai

177 991

-

-177 991

 Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolā ar sporta zāli un ēdnīcā” īstenošanai

-

89 416

89 416

Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Jaunas ES tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)”

-

381 091

381 091