Apakšprogrammas mērķis:

infrastruktūras izveide, lai modernizētu un nodrošinātu kvalitatīvu tautsaimniecības nozaru attīstībai atbilstošu mācību vidi pilnvērtīga mācību procesa saņemšanai, un paaugstinātu profesionālās izglītības un kultūras pakalpojumu konkurētspēju un pieprasījumam atbilstošu kvalitatīvu kultūrizglītības pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu Kultūras ministrijas padotībā esošai profesionālās kultūrizglītības iestādei – profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā Mākslu vidusskola” un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai projektu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrijas padotībā esošā profesionālā kultūrizglītības iestāde – profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā Mākslu vidusskola”, Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

ERAF projektu īstenošanas nodrošināšana

Iestādes, kas īsteno projektus (skaits)

8

3

2

1

-

 

 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 328 828

4 518 282

1 745 223

744 914

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 810 546

-2 773 059

-1 000 309

-744 914

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28,6

-61,4

-57,3

-100,0

Atlīdzība, euro

265 137

194 549

174 461

72 267

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

13,0

6,3

5,7

2,8

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 554

2 552

2 551

2 151

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

22 726

1 600

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 518 282

1 745 223

-2 773 059

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 518 282

1 745 223

-2 773 059

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola” ēkā Slokas ielā 52b, Rīgā”

216 550

150 000

-66 550

Izdevumi Kultūras informācijas sistēmu centra projekta “Mašīntulkošana 2. kārta” nodrošināšanai

458 731

-

- 458 731

Izdevumi Latvijas Nacionālās Bibliotēkas projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” nodrošināšanai

917 000

85 200

-831 800

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” projekta “NMV modernizācija” nodrošināšanai

2 926 001

-

-2 926 001

Izdevumi Latvijas Nacionālās Bibliotēkas projekta “Vienotās darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā” nodrošināšanai

-

40 780

40 780

Izdevumi Latvijas Nacionālās Bibliotēkas projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)” nodrošināšanai

-

1 469 243

1 469 243