Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt lietotājiem draudzīgus valsts pārvaldes pakalpojumus, publiskā sektora darbības efektivitāti, valsts informācijas sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, valsts informācijas sistēmās uzkrājamo datu nodošanu pašvaldībām, pasākuma ietvaros izveidojamo vai attīstāmo sistēmu automatizētu mijiedarbības procesu izveidi ar pašvaldību informācijas sistēmām, kā arī radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, piemēram, lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības vai analīzes mērķiem;
  2. nodrošināt ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros paredzēto projektu īstenošanu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada izpilde

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 589 466

2 691 991

4 533 236

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-897 475

1 841 245

-4 533 236

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-25,0

68,4

-100,0

-

Atlīdzība, euro

149 534

65 458

56 898

 -

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

4,5

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 069

1 212

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 691 991

4 533 236

1 841 245

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 691 991

4 533 236

1 841 245

Samazināti izdevumi projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” īstenošanai

1 022 166

-

-1 022 166

Izdevumu izmaiņas projekta “Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2)” īstenošanai

1 669 825

2 009 825

340 000

Palielināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēku Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā, energoefektivitāti” īstenošanai

-

250 000

250 000

Palielināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitāti” īstenošanai

-

2 238 411

2 238 411

Palielināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitāti” īstenošanai

-

35 000

35 000