Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ERAF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību, fizisko un juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

301536 119

199079 985

218660 075

200668 665

119321 646

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-102456 134

19580090

-17991 410

-81347 019

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-34,0

9,8

-8,2

-40,5

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

199079 985

218660 075

19580 090

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

199079 985

218660 075

19580 090

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

199079 985

218660 075

19580 090