Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ERAF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību, fizisko un juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam
 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

129 606 849

117 789 570

199 079 985

145 573 794

72 112 419

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11 817 279

81 290 415

-53 506 191

-73 461 375

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9,1

69,0

-26,9

-50,5

 

Izmaiņas izdevumos (eyro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

117 789 570

199 079 985

81 290 415

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

117 789 570

199 079 985

81 290 415

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

117 789 570

199 079 985

81 290 415