Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES struktūrfondu un KF 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ERAF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību, fizisko un juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

40 729 795

12 633 861

117 789 570

129 960 939

109 511 804

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28 095 934

105 155 709

12 171 369

-20 449 135

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-69,0

832,3

10,3

-15,7

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 633 861

117 789 570

105 155 709

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

12 633 861

117 789 570

105 155 709

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

12 633 861

117 789 570

105 155 709