Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ERAF finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ERAF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību, fizisko un juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

338 610 652

218 660 075

293 232 568

154 898 625

89 933 664

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-119 950 577

74 572 493

-138 333 943

-64 964 961

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-35,4

34,1

-47,2

-41,9

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

218 660 075

293 232 568

74 572 493

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

218 660 075

293 232 568

74 572 493

ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

218 660 075

293 232 568

74 572 493