Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES struktūrfondu un KF 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ERAF finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ERAF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību, fizisko un juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

310 510 543

293 232 568

250 166 261

132 628 156

67 924 167

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-17 277 975

-43 066 307

-117 538 105

-64 703 989

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,6

-14,7

-47,0

-48,8

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

293 232 568

250 166 261

-43 066 307

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

293 232 568

250 166 261

-43 066 307

ERAF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

293 232 568

250 166 261

-43 066 307