Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāžu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

  1. 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta īstenošana;
  2. 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu īstenošana;
  3. 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projektu īstenošana;
  4. 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra, profesionālās izglītības iestādes, koledžas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte

Jaunie zinātnieki, kuriem attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte (skaits)

-

130

113

107

100

Pētniecības pieteikumu īstenošana

Noslēgti līgumi ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem (skaits)

-

130

113

107

100

Modernizētas profesionālās izglītības iestādes (skaits kumulatīvi)

-

-

1

12

16

Uzlabota koledžu studiju vide (skaits kumulatīvi)

-

-

4

7

9

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

232 801

4 542 110

35 376 807

32 189 863

17 390 859

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 309 309

30 834 697

-3 186 944

-14 799 004

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 851,1

678,9

-9,0

-46,0

Atlīdzība, euro

175 823

616 521

1 096 629

884 471

590 362

Vidējais amata vietu skaits gadā

23

10

27

24

19

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

637

2 104

2 737

2 598

1 828

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

364 000

209 743

136 333

173 513

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 542 110

35 376 807

30 834 697

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 542 110

35 376 807

30 834 697

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014. - 2020.gada programmēšanas perioda projektu īstenošana:

4 542 110

35 376 807

30 834 697

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta īstenošana

4 542 110

8 196 534

3 654 424

8.1.3. SAM “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu īstenošana

-

23 024 299

23 024 299

8.1.4. SAM “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projektu īstenošana

-

4 152 824

4 152 824

4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu īstenošana.

-

3 150

3 150