Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāžu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

  • 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte

Atbalstīti jaunie zinātnieki (skaits)

-

-

130

-

-

Pētniecības pieteikumu īstenošana

Noslēgti līgumi ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem (skaits)

-

-

130

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015 līdz 2019 gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

4 542 110

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

4 542 110

-4 542 110

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

×

Atlīdzība, euro

-

-

616 521

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

10

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 104

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

-

-

364 000

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 542 110

4 542 110

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

4 542 110

4 542 110

Izmaiņas projekta „Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai” īstenošanā.

-

4 542 110

4 542 110