Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāžu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

  1. 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta īstenošana;
  2. 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu īstenošana;
  3. 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu īstenošana.
  4. 1.1.1.5. pasākuma „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” projektu īstenošana;
  5. 2.2.1.1. pasākuma  „VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra, profesionālās izglītības iestādes, koledžas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte

Jaunie zinātnieki, kuriem attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte (skaits)

124

110

103

-

-

Pētniecības pieteikumu īstenošana

Noslēgti līgumi ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem (skaits)

13

110

103

-

-

Modernizētas profesionālās izglītības iestādes (skaits kumulatīvi)

1

3

7

-

-

„ Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)” programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana

Projekti 2014.-2020. gada plānošanas periodā (skaits)

35

0

13

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

34 996 124

41 441 050

25 305 986

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 444 926

-16 135 064

-25 305 986

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,4

-38,9

-100,0

-

Atlīdzība, euro

1 735 805

1 658 298

1 214 848

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

56

54

54

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 363

2 432

1 782

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

147 645

82 311

60 057

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

41 441 050

25 305 986

-16 135 064

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

41 441 050

25 305 986

-16 135 064

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014. – 2020. gada programmēšanas perioda projektu īstenošana:

41 441 050

25 305 986

-16 135 064

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projektu īstenošana.

12 007 701

12 541 808

534 107

8.1.3. SAM “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu īstenošana.

26 051 482

7 343 580

-18 707 902

8.1.4. SAM “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projektu īstenošana.

734 714

-

-734 714

4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu īstenošana.

58 824

876 238

817 414

1.1.1.5. pasākuma „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” projektu īstenošana.

2 545 893

2 412 550

-133 343

2.2.1.1. pasākuma  „VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” projektu īstenošana.

42 436

2 131 810

2 089 374