Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot ierobežotas projektu atlases projektus IKT jomā atbilstoši Ministru kabinetā noteiktajam projektu sarakstam.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot projektu “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols”, izstrādājot Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) 1.kārtu, tai skaitā veicot programmatūras dokumentācijas izstrādi, pamatdarbības procesu un e-pakalpojumu pilnveidošanu, Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmas (VADIS) integrāciju MAIS;
  2. īstenot projektu “E-muita 1.kārta” un nodrošināt muitas informācijas sistēmu pilnveidošanu atbilstoši Darba programmā par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu noteiktajiem īstenošanas termiņiem, kā arī Eiropas Komisijas daudzgadu stratēģiskajā e-muitas ieviešanas plānā (MASP) paredzētajām aktivitātēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3 059 662

3 937 182

921 035

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

877 520

-3 016 147

-921 035

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

28,7

-76,6

-100,0

×

Atlīdzība, euro

41 095

213 819

48 792

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 937 182

921 035

-3 016 147

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

3 937 182

921 035

-3 016 147

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)

3 937 182

921 035

-3 016 147