Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot ierobežotas projektu atlases projektus IKT jomā atbilstoši Ministru kabinetā noteiktajam projektu sarakstam.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot projektu “E-muita 1.kārta”, un nodrošināt muitas informācijas sistēmu pilnveidošanu atbilstoši Darba programmā par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu noteiktajiem īstenošanas termiņiem, kā arī Eiropas Komisijas daudzgadu stratēģiskajā e-muitas ieviešanas plānā (MASP) paredzētajām aktivitātēm;
  2. īstenot Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) izstrādes 1.kārtu, t.sk. programmatūras dokumentācijas izstrādi, pamatdarbības procesu un e-pakalpojumu pilnveidošanu, Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmas (VADIS) integrāciju MAIS.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 082 081

2 910 780

3 937 182

921 035

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 828 699

1 026 402

-3 016 147

-921 035

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

169,0

35,3

-76,6

-100,0

Atlīdzība, euro

77 389

224 424

213 819

48 792

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 910 780

3 937 182

1 026 402

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 910 780

3 937 182

1 026 402

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)

2 910 780

3 937 182

1 026 402