Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot ERAF projektus “E-muita 1.kārta” un “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols”.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt muitas informācijas sistēmu pilnveidošanu atbilstoši Darba programmā par SMK paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu noteiktajiem īstenošanas termiņiem, kā arī Eiropas Komisijas daudzgadu stratēģiskajā e-muitas ieviešanas plānā (MASP) paredzētajām aktivitātēm;
  2. īstenot Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) izstrādes 1.kārtu, t.sk. MAIS tehniskā projekta un iepirkuma dokumentācijas izstrādi, iepirkuma realizāciju, programmatūras dokumentācijas izstrādi, pamatdarbības procesu un e-pakalpojumu pilnveidošanu, Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmas (VADIS) integrāciju MAIS.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)

Īstenoto projektu skaits

-

-

2

2

1

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

2 910 780

3 963 982

352 432

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

1 053 202

-3 611 550

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

36,2

-91,1

Atlīdzība, euro

-

-

224 424

200 979

48 792

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 910 780

2 910 780

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

2 910 780

2 910 780

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)

-

2 910 780

2 910 780