Apakšprogrammas mērķis:

īstenot ierobežotas projektu atlases projektus IKT jomā atbilstoši MK noteiktajam projektu sarakstam.

Galvenās aktivitātes:

projekta “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaites un uzkrājumu princips)” ietvaros īstenot Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) izstrādes 2. kārtu, tai skaitā, izstrādāt programmatūras dokumentāciju un pilnveidot pamatdarbības procesus un e-pakalpojumus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 553 618

921 035

1 922 551

386 557

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 632 583

1 001 516

-1 535 994

-386 557

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-74,1

108,7

-79,9

-100,0

Atlīdzība, euro

-

48 792

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

921 035

1 922 551

1 001 516

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

921 035

1 922 551

1 001 516

ERAF finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)

921 035

1 922 551

1 001 516