Apakšprogrammas mērķis:

īstenot ierobežotas projektu atlases projektus IKT jomā atbilstoši MK noteiktajam projektu sarakstam.

Galvenās aktivitātes:

projekta “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaites un uzkrājumu princips)” ietvaros īstenot Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) izstrādes 2. kārtu, tai skaitā, izstrādāt programmatūras dokumentāciju un pilnveidot pamatdarbības procesus un e-pakalpojumus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 947 763

1 922 551

386 557

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 025 212

-1 535 994

-386 557

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-34,8

-79,9

-100,0

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 922 551

386 557

-1 535 994

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 922 551

386 557

-1 535 994

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)

1 922 551

386 557

-1 535 994