Apakšprogrammas mērķis:

  • palielināt valsts reģionālo autoceļu mobilitāti, uzlabojot to kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot specifisko atbalsta mērķi 6.3.1. “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti”.

Apakšprogrammas izpildītāji: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

68988 603

60700 000

17300 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8288 603

-43400 000

-17300 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-12,0

-71,5

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

60700 000

17300 000

-43400 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

60 700 000

17 300 000

-43400 000

Specifiskā atbalsta mērķa 6.3.1 „ Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” īstenošana.

60 700000

17 300000

-43400 000