Apakšprogrammas mērķis:

  • palielināt valsts reģionālo autoceļu mobilitāti, uzlabojot to kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot specifisko atbalsta mērķi 6.3.1. “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

59 656 493

50 427 112

60 700 000

17 300 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9 229 381

10 272 888

-43 400 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-15,5

20,4

-71,5

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

50 427 112

60 700 000

10 272 888

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

50 427 112

60 700 000

10 272 888

Specifiskā atbalsta mērķa 6.3.1 „ Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” īstenošana.

50 427 112

60 700 000

10 272 888