Apakšprogrammas mērķis:

  • palielināt valsts reģionālo autoceļu mobilitāti, uzlabojot to kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot specifisko atbalsta mērķi 6.3.1. “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

54 180 451

35 504 938

50 427 112

5 796 124

2 805 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-18 675 513

14 922 174

-44 630 988

-2 991 124

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-34,5

42,0

-88,5

-51,6

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

35 504 938

50 427 112

14 922 174

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

35 504 938

50 427 112

14 922 174

Specifiskā atbalsta mērķa 6.3.1 „ Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” īstenošana

35 504 938

50 427 112

14 922 174