Apakšprogrammas mērķis:

  • palielināt valsts reģionālo autoceļu mobilitāti, uzlabojot to kvalitāti.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot specifisko atbalsta mērķi 6.3.1. “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

24 300 882

­-

35 504 938

1 090 085

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

35 504 938

-34 414 853

-1 090 085

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-96,9

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

35 504 938

35 504 938

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

35 504 938

35 504 938

Specifiskā atbalsta mērķa 6.3.1 „ Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” īstenošana

-

35 504 938

35 504 938