Apakšprogrammas mērķis:

  • attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot specifisko atbalsta mērķi 4.4.1. “Attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3344 880

2375 520

1956 757

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-969 360

-418 763

-1956 757

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-29,0

-17,6

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2375 520

1956 757

-418 763

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2375 520

1956 757

-418 763

Projekta “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” īstenošana.

2375520

1956 757

-418 763