Apakšprogrammas mērķis:

  • attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot specifisko atbalsta mērķi 4.4.1. “Attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Ceļu satiksmes   drošības direkcija”.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

419 697

1 985 400

2 375 520

1 956 757

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 565 703

390 120

-418 763

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

373,1

19,6

-17,6

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 985 400

2 375 520

390 120

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 985 400

2 375 520

390 120

Projekta “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” īstenošana.

1 985 400

2 375 520

390 120