Apakšprogrammas mērķis:

  • attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot specifisko atbalsta mērķi 4.4.1. “Attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS “Ceļu satiksmes   drošības direkcija”.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

20 929

2 005 628

1 985 400

2 375 520

1 956 757

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 984 699

-20 228

390 120

-418 763

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 483,0

-1,0

19,6

-17,6

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 005 628

1 985 400

-20 228

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 005 628

1 985 400

-20 228

Projekta “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” īstenošana

2 005 628

1 985 400

-20 228