Apakšprogrammas mērķis:

attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

īstenot specifisko atbalsta mērķi 4.4.1. “Attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

203 045

1 956 757

1 950 430

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 753 712

-6 327

-1 950 430

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

863,7

-0,3

-100,0

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 956 757

1 950 430

-6 327

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 956 757

1 950 430

-6 327

Projekta “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” īstenošana

1 956 757

1 950 430

-6 327