Apakšprogrammas mērķis:

  • attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot specifisko atbalsta mērķi 4.4.1. “attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS “Ceļu satiksmes   drošības direkcija”.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

2 005 628

1 804 305

1 450 487

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

2 005 628

-201 323

-353 818

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-10,0

-19,6

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 005 628

2 005 628

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

2 005 628

2 005 628

Projekta “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” īstenošana

-

2 005 628

2 005 628