Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt jaunu funkcionalitāti un attīstīt Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu Latvijā, lai nodrošinātu turpmāka “vienas pieturas aģentūras” principa attīstību starptautisko jūras kravu loģistikas jomā, ka arī uzsākt vairāku jaunu procesu elektronizāciju kuģošanas drošības un ostu kontroles jomā.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstības (SKLOIS2) projektu Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

204 624

1053 461

734 780

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

848 837

-318 681

-734 780

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

414,8

-30,3

-100,0

-

Atlīdzība, euro

7 321

64 159

21 493

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

3

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 627

1 782

3 582

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1053 461

734 780

-318 681

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1053 461

734 780

-318 681

Projekta “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)” īstenošana.

1053 461

734 780

-318 681