Apakšprogrammas mērķis:

  • attīstīt starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstības projektu Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 053 461

734 780

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

1 053 461

-318 681

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-30,3

-

Atlīdzība, euro

-

-

64 159

21 493

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

3

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 782

1791

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 053 461

1 053 461

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 053 461

1 053 461

Projekta “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)” īstenošana.

-

1 053 461

1 053 461