Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkcijas un apmācību organizēšanu Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt atbildīgās iestādes funkcijas ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā;
  2. organizēt apmācību pasākumus Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Apmācību pasākumu organizēšana

Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās personas, kas piedalījušās apmācībās (skaits)

937

450

400

350

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

343 428

227 440

232 280

232 280

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-115 988

4 840

-

-232280

 

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-33,8

2,1

-

-100,0

 

Atlīdzība, euro

130 089

151 365

151 365

151 365

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

3,5

4

3,5

3,5

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 015

3 050

3 486

3 486

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 457

4 964

4 964

4964

-

 

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

227 440

232 280

4 840

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

227 440

232 280

4 840

Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai

227 440

232 280

4 840