Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt un pilnveidot ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību, projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam
 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 598 889

1 570 554

2 011 080

1 945 420

1 804 717

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28 335

440 526

-65 660

-140 703

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,8

28,0

-3,3

-7,2

Atlīdzība, euro

1 365 106

1 097 393

1 569 914

1 534 164

1 470 314

Vidējais amata vietu skaits gadā

66

56

80

80

80

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 703

1 633

1 609

1 598

1 532

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

16 163

-

25 000

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 570 554

2 011 080

440 526

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 570 554

2 011 080

440 526

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

1 570 554

2 011 080

440 526