Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadība, uzraudzība un kontrole un Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzība (14 slodzes);
  2. dalība mācībās, konferencēs, semināros, komitejās, darba grupās un citos pasākumos;
  3. Eiropas Savienības fondu plānošana;
  4. Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

313 624

434 245

374 500

374 500

374 500

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

120 621

-59 745

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

38,5

-13,8

-

-

Atlīdzība, euro

283 232

352 761

370 652

370 652

370 652

Vidējais amata vietu skaits gadā

10

14

14

14

14

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 360

2 100

2 206

2 206

2 206

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

434 245

374 500

-59 745

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

434 245

374 500

-59 745

Projekta “Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei 2019.-2021.gadā” īstenošana.

434 245

374 500

-59 745