Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” vadības funkciju (Eiropas Savienības (ES) fondu plānošana, dalība projektu iesniegumu atlasē, ES fondu uzraudzība) un atbalsta funkciju nodrošināšanu Labklājības ministrijā kā ES fondu atbildīgajā iestādē 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)” Nr. 11.1.1.0/18/TP/004.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

572 324

640 737

571 418

619 908

368 674

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

68 413

-69 319

48 490

-251 234

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,0

-10,8

8,5

-40,5

Atlīdzība, euro50

535 030

553 085

557 741

558 684

362 973

Vidējais amata vietu skaits gadā

18,8

19,5

20

20

10

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 371,6

2 363,6

2 323,9

2 327,9

3 024,8

50Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

640 737

571 418

-69 319

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

640 737

571 418

-69 319

Projekta “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)” Nr.11.1.1.0/15/TP/014 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 19,5 amata vietas)

640 737

-

-640 737

Projekta “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)” Nr.11.1.1.0/18/TP/004 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā plānotas 20 amata vietas)

-

571 418

571 418