Apakšprogrammas mērķis:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019‑2021)" īstenošana, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijai atbildīgās iestādes funkciju īstenošanai (Eiropas Savienības fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības pienākumi) nepieciešamo cilvēkresursu un citu ar šo funkciju īstenošanu saistīto izmaksu finansēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

140 379

170 706

177 153

184 466

184 381

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

30 327

6 447

7 313

-85

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

21,6

3,8

4,1

-

Atlīdzība, euro

139 272

168 705

176 653

183 966

184 164

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

7

715

7

7

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 658

1 901

2 103

2 190

2 192

15 No programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” ir pārdalītas 4 amata vietas projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019‑2021)" īstenošanai.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

170 706

177 153

6 447

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

170 706

177 153

6 447

Samazināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai" īstenošanai

170 706

-

-170 706

Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019 - 2021)" īstenošanai (7 amata vietas)

-

177 153

177 153