Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkcijas un apmācību organizēšanu Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt atbildīgās iestādes funkcijas (tai skaitā Eiropas Savienības fondu 2007.‑2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību sadarbības partnerim);
  2. organizēt apmācību pasākumus Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Apmācību pasākumu organizēšana 

Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās personas, kas piedalījušās apmācībās (skaits)

506

900

900

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

231 762

325 150

316 887

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

93 388

-8 263

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

40,3

-2,5

-

-

Atlīdzība, euro

162 339

173 566

164 318

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

5

5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 698

2 481

2 501

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

445

24 718

14 270

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

325 150

316 887

-8 263

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

325 150

316 887

-8 263

Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai

325 150

316 887

-8 263