Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt un pilnveidot ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību, projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

2014 596

2011 080

2076 578

1507 844

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 516

65 498

-568 734

-1507 844

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,2

3,3

-27,4

-100,0

Atlīdzība, euro

1698 684

1569 914

1778 926

1283 421

-

Vidējais amata vietu skaits gadā,

76

80

77

77

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 765

1 609

1 904

1 389

×

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

88 729

25 000

20 000

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2011 080

2076 578

65 498

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2011 080

2076 578

65 498

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

2011 080

2076 578

65 498