Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt un pilnveidot ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu ieviešanu un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību, projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu.

 

Apakšprogrammas izpildītāji: Iepirkumu uzraudzības birojs, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts kase

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Iepirkumu pārbaužu veikšana

Pārbaudīti iepirkumi (skaits)

52

130

130

-

-

Apmācību organizēšana

Organizēti semināri (skaits)

2

2

2

-

-

Apmeklētāji semināros (skaits)

142

140

140

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 610 724

1 970 671

1 570 554

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

359 947

-400 117

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22,3

-20,3

-

-

Atlīdzība, euro

1 283 443

1 389 808

1 097 393

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

62

72

56

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 585

1 609

1 633

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

103 888

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 970 671

1 570 554

-400 117

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 970 671

1 570 554

-400 117

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

1 970 671

1 570 554

-400 117