Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai, kā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadībā, uzraudzībā un kontrolē un ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas procesā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzība (14 slodzes);
  2. dalība mācībās, konferencēs, semināros, komitejās, darba grupās un citos pasākumos;
  3. Eiropas Savienības fondu plānošana;
  4. Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

271 048

434 245

434 245

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

163 197

0

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

60,2

0,0

-

-

Atlīdzība, euro                                                                                                                                                              

250 645

352 761

352 761

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

14

14

14

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 492

2 100

2 100

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

434 245

434 245

0

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

434 245

434 245

0

Projekta “Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei 2016.-2018.gadā” īstenošana

434 245

434 245

0