Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vadības (Eiropas Savienības (ES) fondu plānošana, dalība projektu iesniegumu atlasē, ES fondu uzraudzība, ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība) funkciju un atbalsta funkciju nodrošināšanu Labklājības ministrijā kā ES fondu atbildīgajā iestādē 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu „Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.- 2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)” Nr.11.1.1.0/15/TP/014.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

610 893

592 027

640 737

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-18 866

48 710

-640 737

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,1

8,2

-100,0

×

Atlīdzība, euro*

550 179

553 086

553 085

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

19

19,5

19,5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 413,1

2 363,6

2 363,6

-

-

*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

592 027

640 737

48 710

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

592 027

640 737

48 710

Projekta “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)” Nr.11.1.1.0/15/TP/014 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 19,5 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 19,5 amata vietas)

592 027

640 737

48 710