Apakšprogrammas mērķis:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai" īstenošana, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijai atbildīgās iestādes funkciju īstenošanai (Eiropas Savienības fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības pienākumi) nepieciešamo cilvēkresursu un citu ar šo funkciju īstenošanu saistīto izmaksu finansēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

98 742

170 715

170 706

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

71 973

-9

-170 706

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

72,9

-

-100

-

Atlīdzība, euro

91 991

168 714

168 705

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

7

7

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 278

1 902

1 901

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

170 715

170 706

-9

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

170 715

170 706

-9

Izdevumu izmaiņas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai" īstenošanai

170 715

170 706

-9