Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt un pilnveidot ES struktūrfondu un KF 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu ieviešanu un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ES struktūrfondu un KF 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību, projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iepirkumu uzraudzības birojs, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts kase

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Iepirkumu pārbaužu veikšana

Pārbaudīti iepirkumi (skaits)

-

-

130

130

-

Apmācību organizēšana

Organizēti semināri (skaits)

-

-

2

2

-

Apmeklētāji semināros (skaits)

-

-

140

140

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns*

Kopējie izdevumi, euro

×

1 355 660

1 970 671

1 552 115

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 355 660

615 011

-418 556

-1 552 115

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

45,4

-21,2

-100,0

Atlīdzība, euro

-

957 740

1 389 808

1 078 954

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

50

72

82

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 596

1 609

1 096

-

* Nav iekļautas iestāžu amata vietas, kuru finansējums atlīdzībai 2019.gadam tiks nodrošināts ES fondu (KF, ERAF, ESF) 2014.-2020.gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības projektu ietvaros, jo Tehniskās palīdzības projekti vēl nav apstiprināti

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 355 660

1 970 671

615 011

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 355 660

1 970 671

615 011

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

1 355 660

1 970 671

615 011