Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas kā Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanā iesaistītās institūcijas kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu ES struktūrfondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā un veiktu ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta “Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā, 1.kārta” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Eiropas Savienības fondu plānošana, administrēšana un uzraudzība

IZM atbildībā esošo darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu (SAM) un pasākumu plānošana, ieviešana un uzraudzība (SAM un pasākumu skaits)

-

-

27

27

-

Nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu projektu pēcuzraudzība

Veiktas ESF un ERAF projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietās (skaits)

-

-

62

35

-

Veiktas finanšu vadības kontroles pētniecības organizācijām (skaits)

-

-

5

15

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 640 217

1 239 716

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

1 640 217

-400 501

-1 239 716

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-24,4

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

1 450 242

1 082 611

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

69

53

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 752

1 702

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 640 217

1 640 217

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 640 217

1 640 217

Projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014. – 2020. gada plānošanas perioda, 1.kārta” īstenošanai.

-

1 640 217

1 640 217