Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai, kā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadībā, uzraudzībā un kontrolē un ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas procesā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzība (14 slodzes);
  2. dalība mācībās, konferencēs, semināros, komitejās, darba grupās un citos pasākumos;
  3. Eiropas Savienības fondu plānošana;
  4. Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

434 245

434 245

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

434 245

-

-434 245

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-

-

-

Atlīdzība, euro

-

-

352 761

352 761

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

14

14

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 030

2 030

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

434 245

434 245

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

434 245

434 245

Projekta “Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei 2016.-2018.gadā” īstenošana

-

434 245

434 245