Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vadības (Eiropas Savienības (ES) fondu plānošana, dalība projektu iesniegumu atlasē, ES fondu uzraudzība, ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība) funkciju un atbalsta funkciju nodrošināšanu Labklājības ministrijā kā ES fondu atbildīgajā iestādē 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu „Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.- 2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)” Nr.11.1.1.0/15/TP/014.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

592 027

591 984

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

592 027

-43

-591 984

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

×

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

553 086

553 085

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

19,5

19,5

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 363,6

2 363,6

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

592 027

592 027

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

592 027

592 027

Projekta “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)” Nr.11.1.1.0/15/TP/014 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā plānotas 19,5 amata vietas)

-

592 027

592 027